• RESINET 10 L

RESINET 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 105.73€

  • Brez DDV: 86.66€
- +

RESINET 1/10 lit

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah.
Posebej ob igranju rokometa se uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine.
Pri katerem je potrebno veliko napora pri čiščenju na tleh.
Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji.
Resine v kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smol.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
2-Aminoetanol
Izjave o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
Varnostne izjave
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z
vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048409305
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.78 kg
Teža (bruto): 10.31 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:RESINET, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h