• STRIP-FORTE 1 L

STRIP FORTE 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 6.48€

  • Brez DDV: 5.31€
- +

STRIP FORTE 1/1 lit

1. SPLOŠNO
Sredstvo je zelo ucinkovito, koncentrirano temeljno cistilo za odstranjevanje zašcitnih premazov
narejenih iz akrilnih disperzij oziroma samo svetlecih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi necistoce vseh
vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko razgradljivo.
2. PODROCJA UPORABE
Cistilo je namenjeno za cišcenje vseh pralnih talnih oblog kot so npr. PVC, trd beton, glinene plošcice,
klinker, naravni in umetni kamen, guma in ksiliti.
3. DOZIRANJE
Odstranjevanje premazov: Na 10 litrov mlacne vode dodamo 0,5 – 2 litra cistila (5 – 20%).
Odstranjevanje mocnejših necistoc: na 10 litrov vode dodamo 2 – 5 dl cistila
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na necistoco ca. 15 minut. Površino
nato odrgnemo z modrim oziroma rjavim abrazivi filcem. Ostanke cistila nato posesamo s
sesalnikom za vodo oziroma obrišemo s krpo.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Aminoetanol
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci.
H335 Lahko povzroci draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048301418
Merska enota: KOS
Mere: 275/80/80
Teža (neto): 1.09 kg
Teža (bruto): 1.03 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:STRIP, FORTE, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h