• TURBOLINO 1 L

TURBOLINO 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 6.68€

  • Brez DDV: 5.48€
- +

TURBOLINO 1/1 lit

Za odstranjevanje starih namazov in cišcenje predvsem linoleja.
Sredstvo izredno hitro in popolnoma raztaplja stare sloje sinteticnih premazov in premazov na bazi voskov, posebej iz linoleja. Odstranjuje tudi zelo ucinkovito necistoce vseh vrst.
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
2-Butoksietanol
Benzil alkohol
Stavki o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oci.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce

jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048360835
Merska enota: KOS
Mere: 275/80/80
Teža (neto): 1.11 kg
Teža (bruto): 1.05 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:TURBOLINO, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h