• TURBOLINO 10 L

TURBOLINO 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 50.62€

  • Brez DDV: 41.49€
- +

TURBOLINO 1/10 lit

Za odstranjevanje starih namazov in čiščenje predvsem linoleja.
Sredstvo izredno hitro in popolnoma raztaplja stare sloje sintetičnih premazov in premazov na bazi voskov, posebej iz linoleja. Odstranjuje tudi zelo učinkovito nečistoče vseh vrst.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
2-Butoksietanol
Benzil alkohol
Stavki o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 Sleci kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048301388
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.82 kg
Teža (bruto): 10.35 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:TURBOLINO, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h