• PRAMAXOL

PRAMAXOL 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 40.89€

  • Brez DDV: 33.52€
- +

PRAMAXOL 1/10 lit

Sredstvo je močno čistilo za čiščenje strojev in industrijskih objektov. Izjemno je primerno za čiščenje talnih oblog in sten v industrijskih halah in delavnicah. Čistilo zelo dobro odstranjuje mastne nečistoče.
2. PODROCJA UPORABE
Čistilo je zelo primerno za čiščenje vseh pralnih površin in talnih oblog kot so PVC, naravni in umetni
kamen, strojnih in ostalih zaščit ter plastičnih površin ipd.
3. DOZIRANJE
Na 10 litrov vode dodamo 1-2 litra čistila (1:5 do 1:10). Pri čiščenju manjših nečistoč oziroma
ostankov umazanije je možno uporabljati raztopino z manjšo vsebnostjo čistila – na 10 litrov vode
dodamo 1 dl čistila (1:100).
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Pri normalnem vzdrževalnem čiščenju uporabljamo delovno raztopino katero nanašamo na čiščeno
površino s pomočjo gobe ali krpe. Sredstvo lahko uporabljamo tudi za čiščenje površin s pomočjo
visokotlačnega čistilca. Prav tako je čistilo primerno za čiščenje z avtomatskim čistilnim strojem
oziroma mop-pripravo. S pramaxolom je možno čistiti tudi površine iz aluminija , vendar pri tem
uporabljamo raztopino z manjšo vsebnostjo čistila. Te vrste čiščenja je primerneje, da jih opravijo
izkušeni strokovnjaki. Proizvod je dober topilec maščob. Pri delu s čistilom si zaščitimo oči, roke in
kožo. Ostale informacije je možno razbrati iz EU-varnostnega lista.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Stavki o nevarnosti
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Varnostne izjave
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P362 Sleci kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P332+P313 Ce nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporaben.

vPvB: Ni uporaben.

EAN koda: 3831048337936
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.82 kg
Teža (bruto): 10.35 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:PRAMAXOL, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h