• KLE600012_PRESTAN-INTENSIV-12kg_2

PRESTAN INTENSIV 12 kg

 • Razpoložljivost:
 • Na zalogi
 • 53.54€

 • Brez DDV: 43.88€
- +

PRESTAN INTENSIV 12 kg

 • zelo alkalno in učinkovito pomivalno sredstvo za pomivanj posode
 • odstranjuje trdovratne nečistoče kot so posušeni ostanki hrane, škroba oziroma čreslovine
 • sredstvo je primerno za pomivanje porcelana s pod glazuro in žganim dekorjem, nerjavne posode in posode iz plastičnih mas.
 • čistilo je izjemno kompatibilno s trdo vodo
 • vgrajeni aktivni klor skrbi za higienično čistost posode
 • ne vsebuje fosfatov
 • sredstvo ni primerno za pomivanje podhode izdelane iz aluminija ali njegovih legur
 • idealno v kombinaciji z vsemi Prestan spahovali posode
Sredstvo se dozira v pomivalni stroj s pomočjo avtomatske dozirne naprave BENT.

DOZIRANJE: 1,5g/L do 2,5g/L

Nastavitev doziranja opravlja BENT servisna služba. Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Opozorilna beseda: Nevarno
Piktogrami GHS: GHS05- Jedko
Stavki o nevarnosti:
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+351+338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P301+330+331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
natrijev hidroksid (Sodium hydroxide)
kalijev hidroksid (Potassium hydroxide)
natrijev hipoklorit (Sodium hypochlorite)
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 4250224500091
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 12.05 kg
Teža (bruto): 12 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:PRESTAN, INTENSIV, 12, kg, Čistila, in, sredstva, KLEEN

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h