• KLE203702_Purina 10L

PURINA 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 57.54€

  • Brez DDV: 47.16€
- +

PURINA 1/10 lit

Sredstvo je namenjeno za čiščenje mastnih površin in predmetov odpornih na vodo in
alkalije v živilsko predelovalnih obratih, velikih kuhinjah, menzah, mesarijah, mlekarnah itd.
Sredstvo se posebno priporoča za čiščenje zamaščenih talnih površin, delovnih površin in nap.
Primerno je tudi za čiščenje z visokotlačnimi čistilci.
  • alkalni odstranjevalec maščob
  • cisti energično maščobe, beljakovine in z oljem zamazane površine vseh vrst.
  • sredstvo je posebej primerno za čiščenje z oljem močno zamazanih talnih
površin, delovnih površin in kuhinjskih nap.
  • sredstvo se slabo peni in je primerno za strojno uporabo
  • sredstvo je uporabljivo za čiščenje površin odpornih na alkalije v obratih kot so
npr.: delovno predelovalni obrati v živilski industriji, velike kuhinje, menze, mesarijah, mlekarne itd.
  • sredstvo je primerno za čiščenje z visokotlačnimi čistilci

NAVODILA ZA UPORABO IN DOZIRANJE:

Ročno: na 8 litrov vode dodamo 50 - 100 ml čistila.
Pri odstranjevanju večjih umazaniji povečamo sorazmerno dodatek čistila v suspenzijo.
Visokotlačno čiščenje: na 1 liter vode dodamo 10 - 20 ml čistila. Pri odstranjevanju večjih umazanij,
povečamo sorazmerno dodatek čistila v suspenzijo.
Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
Razvrstitev v skladu z CLP:
Stavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Opozorilne besede: Nevarno
Piktogrami za nevarnost: GHS05 jedko
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
natrijev hidroksid, kalijev hidroksid
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+351+338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne

lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila.
Izprati kožo z vodo/prho.

P301+330+331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
2.3 Dodatne nevarnosti:

PBT: Ta snov ni opredeljena kot snov PBT.

"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048408674
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.76 kg
Teža (bruto): 10.29 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:PURINA, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, KLEEN

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h