• SUPERPOL SVETLI 1 L

SUPER POL SVETLI 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 12.80€

  • Brez DDV: 10.49€
- +

SUPER POL SVETLI 1/1 lit

Sredstvo je zelo primerno za popolno nego predmetov in površin proizvedenih iz lesa kot so npr.: pohištvo, vrata, okvirji oken in polirane površine itd.
Neguje in cisti hitro in skrbno. Necistoca se med cišcenjem veže v krpi za poliranje. Skrbi za naravni lesk, ponovno poudari lesno strukturo in nudi zašcito pred novim onesnaženjem.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je primerno za nego pohištva, vrat, in ostalih lesenih površin.
3. DOZIRANJE
Sredstvo uporabljamo nerazredceno.
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Super pol nanesemo na cišceno površino s pomocjo mehke krpe
in nato površino obdelamo.
5. NEVARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS02, GHS08, GHS09
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
nafta (zemeljsko olje), težki alkila; modificirana nafta z nizkim vrelišcem; [Kompleksna kombinacija ogljikovodikov
pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobatama z monoolefinskimi ogljikovodiki obicajno s številom ogljikovih
atomov v obmocju med C3 in C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasicenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov
pretežno v obmocju med C9 in C12 ter z vrelišcem v obmocju približno med 150 °C in 220 °C.]
White mineral opil (petroleju)
Izjave o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Varnostne izjave
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z
vodo/prho.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048301074
Merska enota: KOS
Mere: 200/95/70
Teža (neto): 0.905 kg
Teža (bruto): 0.905 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:SUPER, POL, SVETLI, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h