Ecocid S 1 kg za 100L razkužila za površine

  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 27.45€

  • Brez DDV: 22.50€

Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in ucinkovito zašcito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in glivicami. Veckomponentna sestava omogoca postopno prodiranje Ecocida S v patogene mikroorganizme, oksidacijo posameznih delov in njihovo unicenje. Z Ecocidom S ocistimo in razkužimo z enim samim postopkom in tako preprecimo raztros mikroorganizmov, do katerih sicer prihaja med predcišcenjem. Raztopina ima blag vonj po limoni; pH 1-odstotne raztopine je od 2,0 do 2,7 in ni korozivna. Ne poškoduje gume in plasticnih izdelkov ter ne tvori škodljivih izparin.
Mikrobiološki testni rezultati:
Dezinficira površine kontaminirane s koronavirusom iz rodu betakoronavirusov iz družine Coronaviridae, kot je virus SARS-CoV-2.
Splošno razkuževanje in razkuževanje površin, kontaminiranih z virusi Coronaviridae (koronavirus):
1,0 % minimalno 15 min
Dezinfekcija površine kontaminirane z virusi Parvovirida:
2,0 % 15 min
Podrocje uporabe:
Zdravstvene ustanove, javni prostori in stanovanja - uporabljamo ga za cišcenje in razkuževanje delovnih in vseh drugih površin, tal, sten, kopalnic, stranišc, opreme in tkanin, kjer je treba varno in ucinkovito uniciti vse viruse, bakterije in glivice.
Veterinarske ustanove - uporabljamo ga za razkuževanje vseh površin, kjer je potrebno varno in ucinkovito uniciti mirkoorganizme; enako velja za opremo, posodo, predmete iz stekla itd;
Prostori za namestitev živali.
Ostala podrocja uporabe.
Doziranje:
Za ucinkovito razkuževanje zadošca 1,0 % raztopina Ecocida S, ki mora delovati vsaj 15 minut. Priporocamo mlacno vodo, v kateri se pripravek hitreje topi.
Za pripravo 1-odstotne raztopine raztopimo 50 g praška v 5 litrih vode.
Za pripravo 2-odstotne raztopine raztopimo 100 g praška v 5 litrih vode.
Za pripravo 3-odstotne raztopine raztopimo 150 g praška v 5 litrih vode.
Navodila za uporabo
Delovne površine, tla, stene, stranišca, kopalnice itd.: Površine pomijemo z 1,0 % raztopino. Ce je potrebno, jih cez 15 minut osušimo s papirnato brisaco.
Onesnaženja z okuženimi telesnimi tekocinami (preproge, talne obloge, blago ipd.): Po onesnaženih delih posujemo s praškom. Po 3 minutah prašek in umazanijo postrgamo s površine in odstranimo. Površino pomijemo z 1,0 % raztopino in pokrijemo s papirnato brisaco, dokler se ne posuši.
Perilo: Perilo za 15 minut namocimo v 1,0 % raztopino, speremo s toplo vodo in nato operemo na obicajen nacin.
Ker Ecocid S ucinkuje že po 15 minutah delovanja, odsvetujemo dolgotrajno namakanje površin, še posebno kovinskih predmetov, ki jih želimo razkužiti.
Veterinarske ustanove, prostori za namestitev živali in ostala podrocja uporabe: Delovno raztopino Ecocida S uporabljamo v obliki razpršila, megle ali kopeli za parklje in dezbariere. Za splošno razkuževanje predhodno ocišcenih površin in opreme pripravimo 1,0 % raztopino Ecocida S.
Posebna opozorila
Povzroca draženje kože. Povzroca hudo draženje oci. Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi ucinki.
Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu.
Prepreciti stik z ocmi, kožo ali oblacili. Prepreciti sprošcanje v okolje. PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Odstranite vsebino/posodo pooblašcenemu obratu za odstranitev odpadkov.
Skladišcenje: Hranite na suhem mestu v originalni embalaži, na dobro prezracevanem mestu.Preprecite stik z vodo.
Rok trajanja: Pripravljena raztopina pri sobni temperaturi najvec 7 dni.
Ob pravilnem shranjevanju odprte embalaže uporabno 3 mesece.
pH vrednost:1,0 % - 2,0 - 2,7 pri 20 °C
Vsebovane snovi: Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat), natrijev dodecilbenzen sulfonat, 2-hidroksibutandiojska kislina, sulfaminska kislina, dikalijev peroksodisulfat
Predlagamo da za nanos pripravljenega razkužila uporabite izdelek: pršilka alta.
Cena: 22.50€ + DDV = 27,45€.
Piktogrami za nevarnost :
Opozorilna beseda : Pozor
Stavki o nevarnosti : H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oci.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi ucinki.
Dodatni stavki o nevarnosti : EUH208 Vsebuje dikalijev peroksodisulfat. Lahko
povzroci alergijski odziv.
Previdnostni stavki : P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Preprecevanje:
P261 Ne vdihavati prahu.
P262 Prepreciti stik z ocmi, kožo ali oblacili.
P273 Prepreciti sprošcanje v okolje.
Odziv:

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z

vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez
težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblašcenemu
obratu za odstranitev odpadkov.

EAN koda: 3831048455852
Merska enota: KOS
Teža (neto): 1 kg
Teža (bruto): 1 kg

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje
SCRUBMASTER B45 TB 510 / 105 Ah (HAKOMATIC B45)

SCRUBMASTER B45 TB 510 / 105 Ah (HAKOMATIC B45)

Industrijski pralno sesalni stroj. Nizka glava ščetke omogoča čiščenje med policami. Sesalna šoba od..