Nastavitve piškotkov
slo    cro    rs    ba
telefon 01 589 63 30   pošta prodaja@bent.si    facebook youtube
Produkti
Blagovna znamka
Sortiraj po:        Pogled  
Ponujamo širok spekter čistil, saj oskrbujemo vse od težke industrije, kjer potrebujemo najučinkovitejša sredstva, do farmacevtske in prehrambne industrije, kjer so zahteve glede postopkov čiščenja in dezinfekcije najvišje.
Na listo
V košarico
32.03 € 30.75 € ( 25.20 € brez DDV )*

ANTI OIL 1/10 lit

Proizvod je koncentrirano manj pene?e ?istilo. ?istilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaš?evanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske maš?obe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ro?no ?iš?enje.

2. PODRO?JA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za ?iš?enje v strojni industriji, livarnah, mesarijah, klavnicah, kuhinjah ipd.
Primerno je za ?iš?enje vseh pralnih talnih oblog, strojev, delovnih priprav in zaš?it.

3. DOZIRANJE
Minimalna ne?isto?a: na 10 litrov vode dodamo 2 – 10 dl ?istila (2 – 10%)
Mo?nejša ne?isto?a: mešamo v razmerju ?istilo – voda od 1:1 do 1:10

4. NAVODILA ZA UPORABO
Minimalna ne?isto?a: raztopino razprostremo po površini, površino odrgnemo in nato ostanke
?iš?enja posesamo z sesalnikom oziroma obrišemo s površino s krpo.
Mo?nejša ne?isto?a: raztopino razprostremo po površini, pustimo da deluje ca. 15-30 minut na
ne?isto?o, strojno odrgnemo in nato poberemo ostanke ne?isto?e z sesalnikom oziroma s krpo za
brisanje.
Stroji in delovne priprave: dele omo?imo in splahnemo (po potrebi o?istimo dele z ožeto krpo)

"Pred uporabo natan?no preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v to?ki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.
Na listo
V košarico
33.29 € 31.96 € ( 26.20 € brez DDV )*

DIRT-EX 1/10 lit

Sredstvo je izjemno mo?no ?istilo; odstranjuje hitro in temeljito izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne ostanke ipd. Primerno je za vsesplošno ?iš?enje v industrijskih obratih; izvrstno za ?iš?enje talnih oblog v industrijskih halah in delavnicah, kamnitih fasad, kakor tudi za ?iš?enje površin v živilsko predelovalni industriji z visoko stopnjo onesnaženosti. Primerno je za strojno in ro?no ?iš?enje (avtomatski ?istilni stroji, ?iš?enje z visokotlacnimi ?rpalkami ipd.


2. PODRO?JA UPORABE
?istilo je primerno za ?iš?enje vseh pralnih in na alkalije odpornih površin in talnih oblog kot so PVC,
naravni in umetni kamen, ploš?ic, armatur, sanitarnega porcelana, kromiranih delov in nerjavnega
jekla.

3. DOZIRANJE
Ve?inoma se uporablja mešanica v razmerju 1:1 do 1:10 (1 – 5 litrov ?istila na 10 litrov vode) Pri
manjših ne?isto?ah / oblog umazanij je možna uporaba sredstva v razmerju 1:100 (1 dl na 10 litrov
vode). Pri ?iš?enju z visokotla?no ?rpalko zadovoljuje koncentracija v razmerju 0,5 - 1%.

4. NAVODILA ZA ?IŠ?ENJE
Pri ro?nem vzdrževalnem ?iš?enju nanašamo ?istilno raztopino na ?iš?eno površino s pomo?jo gobe
oziroma krpo. ?iš?enje lahko opravimo tudi z visotla?no ?rpalko, mop pripravo oziroma z avtomatskim
?istilnim strojem.

"Pred uporabo natan?no preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v to?ki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.
Na listo
V košarico
26.79 € 25.71 € ( 21.08 € brez DDV )*

PRAMAXOL 1/10 lit

Sredstvo je mo?no ?istilo za ?iš?enje strojev in industrijskih objektov. Izjemno je primerno za ?iš?enje talnih oblog in sten v industrijskih halah in delavnicah. ?istilo zelo dobro odstranjuje mastne ne?isto?e.

2. PODRO?JA UPORABE
?istilo je zelo primerno za ?iš?enje vseh pralnih površin in talnih oblog kot so PVC, naravni in umetni
kamen, strojnih in ostalih zaš?it ter plasti?nih površin ipd.

3. DOZIRANJE
Na 10 litrov vode dodamo 1-2 litra ?istila (1:5 do 1:10). Pri ?iš?enju manjših ne?isto? oziroma
ostankov umazanije je možno uporablajti raztopino z manjšo vsebnostjo ?istila – na 10 litrov vode
dodamo 1 dl ?istila (1:100).

4. NAVODILA ZA ?IŠ?ENJE
Pri normalnem vzdrževalnem ?iš?enju uporabljamo delovno raztopino katero nanašamo na ?iš?eno
površino s pomo?jo gobe ali krpe. Sredstvo lahko uporabljamo tudi za ?iš?enje površin s pomo?jo
visokotla?nega ?istilca. Prav tako je ?istilo primerno za ?iš?enje z avtomatskim ?istilnim strojem
oziroma mop-pripravo. S pramaxolom je možno ?istiti tudi površine iz aluminija , vendar pri tem
uporabljamo raztopino z manjšo vsebnostjo ?istila. Te vrste ?iš?enja je primerneje, da jih opravijo
izkušeni strokovnjaki. Proizvod je dober topilec maš?ob. Pri delu s ?istilom si zaš?itimo o?i, roke in
kožo. Ostale informacije je možno razbrati iz EU-varnostnega lista.

Na listo
V košarico
33.81 € 32.45 € ( 26.60 € brez DDV )*

PICCOMAT 1/10 lit

Sredstvo je namenjeno za ?iš?enje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC, plasti?nih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiš?ih,delavnicah, samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko ve?jih projektih. Glejte tabelo s priporo?eno uporabo sredstev.

 • ?istilo je namenjeno za strojno ?iš?enje in nego vseh na alkalije in vodo obstojnih trdih oblog
 • sredstvo je idealno za vzdrževalno ?iš?enje samopostrežnih trgovin in nakupovalnih prehodov
 • zaradi vgrajenih specialnih tenzidov in alkalne osnove je izjemno ?istilno aktivno
 • ?isti in neguje v enem delovnem koraku
 • ustvarja antistati?en in za ne?isto?o odbojni zaš?itni film
 • je posebej izdatno in izjemno gospodarno
 • dobro je združljivo s trdo vodo


Strojno ?iš?enje:
koncentracijo delovne raztopine pripravimo v skladu z navedbami proizvajalcastroja oziroma 1% delovno raztopino. Za odstranjevanje mo?nejših ne?isto? predhodno površinoomo?imo v obliki pasov. ?istilni u?inek lahko pove?amo, ?e uporabljamo za ribanje talnih površinodgovarjajo? abrazivni filc.
Ro?no ?iš?enje:
V odvisnosti od stopnje umazanosti in sicer od 10-20 ml na 8 litrov vode;?istimo praviloma po dvostopenjskem postopku prebrisavanja.Pred uporabo preverimo, na neopaznem mestu, neškodljivost ?istila na ?iš?eni material.

Pred uporabo preverimo, na neopaznem mestu, neškodljivost ?istila na ?iš?eni material.
Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
Za profesionalno uporabo!


Na listo
V košarico
32.27 € 30.98 € ( 25.39 € brez DDV )*

PICCOMAT DC 1/10 lit

Produkt je oglaševan od znanega proizvajalca avtomobilov. Proizvod je narejen posebno za odstranjevanje starih olj in zamaš?enih umazanij. Intenzivna moc ?iš?enja. Optimalen rezultat v delavnici ali v industrijskem obmo?ju. Primeren za vse procesne tipe.

2. PODRO?JA UPORABE
Za mehanicno ?iš?enje na vseh materialih in površinah odpornih na alkalije, tako v delavnicah, kot tudi
na industrijskih tleh.
Uporaben tudi na trdih površinah, odpornih na alkalije, kot so keramika, PVC in železo.
Ni primerno za uporabo na marmorju in terazzu.

3. DOZIRANJE
Mehanicno ?iš?enje: odvisno od navodil proizvajalca stroja, uporabljajte do 1% razredceno. Pri
temeljnem ?iš?enju vnaprej dolo?ite pot ?iš?enja. Moc ?iš?enja lahko dodatno izboljšate z uporabo
filcev.
Rocno ?iš?enje: glede na nivo umazanosti 400-800 ml/8 litrov vode; delati v 2 urnem postopku.

4. NAVODILA ZA ?IŠ?ENJE
Pred uporabo testirati vzdržljivost materiala na neopaznem mestu. Za neprimerno uporabo in temu
slede?e poškodbe ne odgovarjamo..

Na listo
V košarico
44.48 € 42.70 € ( 35.00 € brez DDV )*

PICCOMAT FS 1/10 lit

Mo?no specialno alkalno ?istilo za ?iš?enje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.: gresna keramika, hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledi?no odli?ne ?istilne u?inke. Proizvod je primeren za strojno in ro?no ?iš?enje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanju, trdovratne ne?isto?e iz površinskih por.

PODRO?JA UPORABE:
?istilo je primerno za ?iš?enje vseh gladkih, hrapavih, fino hrapavih oziroma mikroporoznih površin, odpornih na alkalije in vodo kot so npr.: trdo žgana opeka, granitogresna keramika, varnostna keramika v zunanji in notranji uporabi ipd. Primerno je tudi kot temeljo ?istilo za ?iš?enje mo?no zamazanih betonskih talnih površin. Mejne talne površine z linolejom oziroma kav?ukom je potrebno pred pri?etkom ?iš?enja zaš?ititi.
POZOR: Sredstvo ni primerno za ?iš?enje naravnega in umetnega kamna, kateri vsebuje apnenec (kot npr.: marmor, teraco...). Ni primerno za ?iš?enje aluminija in njegovih legur.

NAVODILA ZA UPORABO IN DOZIRANJE:
Strojno ?iš?enje: ?istimo z koncentracijo, katero navaja proizvajalec strojev, sicer velja, da se uporablja za ?iš?enje 1% raztopina. Pri temeljnem ?iš?enju najprej opravimo nanos ?istila v pasovih na ?iš?eno površino in nato površino o?istimo do konca. U?inkovitost ?iš?enja lahko bistveno izboljšamo s pravilnim izborom abrazivnih filcev. Ro?no ?iš?enje: Na 8 litrov vode dodamo, odvisno od stopnje zamazanosti, od 400 - 800ml ?istila. Raztopino nanesemo na talno površino in jo obdelamo po postopku dvostopenjskega prebrisavanja
Pred uporabo ?istila preverimo na neopaznem mestu, skladnost materiala in ?istila!
Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti!

Na listo
V košarico
37.01 € 35.53 € ( 29.13 € brez DDV )*

BARBELON 1/10

Namenjeno je za strojno in ro?no ?iš?enje vseh površin in talnih oblog obstojnih na vodo in alkalije vindustriji, narejenih iz epoksidne smole, umetnega kamna, betonskih izdelkov in drugih industrijskihoblog v proizvodnji, skladiš?ih, servisnih delavnicah, delavnicah, proizvodnih obratih za finalnoproizvodnjo, conah za pretovor ipd. Izvedensko mnenje potrjuje primernost uporabe sredstva napodro?ju živilsko predelovalne industrije zato je tudi zelo primerno za ?iš?enje površin v živilskopredelovalni industriji, v samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih velikih objektih.

 • alkalno, slabo pene?e industrijsko ?istilo s spontanim ?istilnim delovanjem
 • mo?no kuhinjsko ?istilo
 • izvedensko preiskušen v živilsko predelovalnem okolju
 • odstranjuje hitro in brez naporov vse ne?isto?e specifi?ne za velike kuhinje
 • ima širok spekter uporabnosti
 • primerno tudi za ?iš?enje ob?utljivejših površin

Ro?no ?iš?enje: Sredstvo je primerno za odstranjevanje trdovratnih ne?isto? v razred?eno z vodo vrazmerju 1: 1 do 1 : 5. Raztopino nanesemo na talno površino in jo obdelamo z brisanjem podvostopenjskem postopku.Strojno ?iš?enje: Sredstvo razred?imo glede na priporo?ilo proizvajalca stroja sicer uporabimo 1%raztopino. Pri temeljnem ?iš?enju nanašamo delovno raztopino predhodno v pasovih in jo natodokon?no o?istimo. U?inkovitost ?iš?enja lahko bistveno izboljšamo s pravilnim izborom abrazivnihfilcev.?iš?enje z visokotla?nimi ?istilci: Uporabljamo razdred?eno sredstvo z vodo v razmerju 1:5 do1:10.Upoštevajte priporo?ila proizvajalcev strojne opreme!Pred uporabo preverimo, na neopaznem mestu, neškodljivost ?istila na ?iš?eni material..
Na listo
V košarico
17.69 € 16.98 € ( 13.92 € brez DDV )*

INDUSTRY CLEANER 9472

1. SPLOŠNO:
Ve?namenski spray za ?iš?enje z svežim vonjem po limoni.
Obvestilo: pred uporabo priporo?amo testiranje površine!

2.PODRO?JE UPORABE:
U?inkovito odstranjuje substance vklju?no z maš?obami, olji, umazanijo
in mnoga lepila. Lahko se uporablja na barvanih in nebarvanih kovinah
(vklju?no aluminij in Inox), keramiki, steklu, porcelanu in mnogih plastikah.
Idealen za razmaš?evanje in ?iš?enje industrijske opreme in delovnih površin.

3. NAVODILA ZA UPORABO:
pred uporabo preberite varnostna navodila. Uporabljajte samo v dobro
prezra?enem prostoru. Zaš?itite okolico ?iš?enja in izklju?ite elektri?no napetost
iz naprav katere bodo ?iš?ene. Najboljše rezultate dosežemo pri sobni temperaturi
predmeta. Pred uporabo dobro pretresite plo?evinko. Obrnite stran od obraza in
poravnajte pršilko spraya na podro?je ?iš?enja. Rahlo napršite vse podro?je
umazanije, po?akajte nekaj minut za kompleten odpust in sprostitev umazanije.
Temeljito obrišite z ?isto krpo. (po želji obrisati z vlažno krpo ali splahniti površino z vodo).
Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.Za posledice nepravilne uporabe ne odgovarjamo.

"Pred uporabo natan?no preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v to?ki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.
1 2   
Skupaj: 10 artiklov
Copyright 2016 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.