• Čistilo Agilza odstranjevanje večslojnih premazov iz voska ali polimerov

AGIL 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 61.62€

  • Brez DDV: 50.51€
- +

AGIL 1/10 lit

LASTNOSTI PROIZVODA:

  • Zelo ucinkovito cistilo za odstranjevanje vecslojnih premazov iz
voska ali polimerov.
  • Cistilo se zelo malo peni, zato je primerno za cišcenje s cistilnimi
stroji.
  • Topi vse vrste umazanij in odstranjuje obloge od olja in masti.
  • Sredstvo je do cišcenega materiala zelo negovalno.

PODROCJA UPORABE:

Sredstvo je primerno za cišcenje vseh materialov obstojnih
na na vodo in alkalna sredstva kot so npr.: PVC, naravni in
umetni kamen, klinker, keramicne plošcice, industrijske obloge ipd.
Sredstvo ni primerno za cišcenje linoleja in asfaltnih oblog, plute, gume, apnencanstih
oblog (npr.: marmor). Ni primeren za cišcenje nelakiranih lesenih oblog in parketa.

NAVODILA ZA UPORABO IN DOZIRANJE:

Priprava delovne mešanice je odvisna od stopnje umazanosti cišcene površine in števila
nanenešenih slojev premaza. Delovna raztopina je sestavljena v razmerju 0,5 - 4,0 litra
cistila na 8 litrov vode. = 1 vedro.
Raztopino razprostremo po cišceni površini in pustimo da ta deluje na necistoco 10 - 20
minut. Nato površino oribamo z cistilnim ali enoplošcnim strojem. Površino nato temeljito
ocistimo necistoc in jo veckrat izperemo s cisto vodo. Izpiranje opravljamo tako dolgo
dokler površina preverjeno ne postane nevtralna.
Oznacevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Opozorilna beseda: Nevarno
Piktogram GHS: GHS05 jedko
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
kalijev hidroksid (Potassium hydroxide)
Izjave o nevarnosti
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.

P305+351+338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece,

ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P301+330+331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
2.3 Dodatne nevarnosti:
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048405383
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 1.1 kg
Teža (bruto): 0.976 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:AGIL, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, KLEEN

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h