Izdelava objektnih map

V Bent excellent d.o.o. vam izdelamo objektno mapo čiščenja na podlagi pogovora z odgovorno osebo, analize tveganja ter ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk ter priprave preventivnih ukrepov za ustrezen nadzor nad tveganjem.
Celoten sistem je narejen na način, da ga vsi zaposleni razumejo in lahko izvajajo. Zato je v objektni mapi čiščenja predvideno tudi usposabljanje o izvajanju le te in  dobri proizvodni ter higienski praksi. Izdamo vam tudi ustrezna potrdila o izobraževanju.


V objektno mapo čiščenja je potrebno vključiti tudi predstavnike vodstva oziroma lastnike obrata, saj je to odločilnega pomena v smislu učinkovitosti izvajanja le-te. Po izdelavi objektne mape čiščenja smo vam na voljo za strokovno pomoč in morebitna vprašanja ali nejasnosti. 


Plan čiščenja

Plani čiščenja so lahko narejeni samostojno (del objektne mape) ali kot del HACCP načrta. Glede na tip dejavnosti v objektu, tip nečistoče ter pogostnost uporabe je potrebno pripraviti plan čiščenja, ki zagotavlja ustrezno število barv za ločevanje površin. Da se zagotovi ustrezen nivo čistoče plan vsebuje enostavno predstavljene postopke. Vsebuje elemente, ki se čistijo, barvno kodiranje, čistila, pripomočke za čiščenje, doziranje in čas delovanja (ta je posebno pomemben za dezinfekcijo), pogostnost oziroma termin čiščenja, čistilca ter odgovorno osebo, ki vrši kontrolo. Če gre za bolj delikatno dejavnost, objekt potrebuje tudi evidenčni in kontrolni list čiščenja.


Naša čistilna sredstva ustrezajo zahtevam HACCP sistema. Usposobljeni smo za izvajanje izobraževanj na tem področju. Pri vzpostavljanju in vzdrževanju HACCP sistema aktivno sodelujemo z odgovorno osebo v podjetju ter skupaj oblikujemo najbolj optimalne rešitve.


Za vse informacije o izdelavi objektne mape čiščenja pa se lahko obrnete na našo sanitarno inženirko:
Katja Ceglar | katja.ceglar@bent.si; 031 740 084

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h