• Čistilo Anti Oil za razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav

ANTI OIL 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 53.30€

  • Brez DDV: 43.68€
- +

ANTI OIL 1/10 lit

Proizvod je koncentrirano manj peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emigracijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za čiščenje v strojni industriji, livarnah, mesarijah, klavnicah, kuhinjah ipd.
Primerno je za čiščenje vseh pralnih talnih oblog, strojev, delovnih priprav in zaščit.
3. DOZIRANJE
Minimalna nečistoča: na 10 litrov vode dodamo 2 – 10 dl čistila (2 – 10%)
Močnejša nečistoča: mešamo v razmerju čistilo – voda od 1:1 do 1:10
4. NAVODILA ZA UPORABO
Minimalna nečistoča: raztopino razprostremo po površini, površino odrgnemo in nato ostanke
čiščenja posesamo z sesalnikom oziroma obrišemo s površino s krpo.
Močnejša nečistoča: raztopino razprostremo po površini, pustimo da deluje ca. 15-30 minut na
nečistočo, strojno odrgnemo in nato poberemo ostanke nečistoče z sesalnikom oziroma s krpo za
brisanje.
Stroji in delovne priprave: dele omočimo in splahnemo (po potrebi očistimo dele z ožeto krpo)
5. NEVARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 : Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05 Opozorilna beseda: Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Alkohol C13-iso, etoksiliran 9.5 EO
Alkohol C13-iso, etoksiliran 5 EO
Stavki o nevarnosti
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300442
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.78 kg
Teža (bruto): 10.31 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:ANTI, OIL, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h