• ANTICID 10 L

ANTICID 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 48.97€

  • Brez DDV: 40.14€
- +

ANTICID 1/10 lit

Tekoče čistilo za kombinirano odstranjevanje vodnega kamna, ostankov apnenih mil, živalskih in rastlinskih maščob ter olj. Primeren za odstranjevanje vodnega kamna / razmaščevanje tal, sten, opreme, kuhinjske opreme in kopalnice. Ne povzroča jedkih hlapov. Površine, ki so očiščene s čistilom Antići so higiensko ciste.
PODROCJE UPORABE
Čistilo za celotni sanitarni prostor in živilsko industrijo.
DOZIRANJE
Rahlo klasifikacija / Onesnaževanje 0,1 - 0,5 L do 10 L vode (1 - 5%)
Močna klasifikacija / Onesnaževanje 0,5 - 1 L do 10 L vode (5 - 10%)
NAVODILA ZA UPORABO
Navlažite kislinsko občutljive fuge z vodo pred uporabo.
Čistilo uporabljamo razredčeno ali v pršilki.
Trdovratno umazanijo čistimo s čistilno blazinico. Sperite s cisto vodo.
Stene čistimo od spodaj navzgor, da preprečimo nastanek sledov polzenja čistila.
Primeren za ročno in strojno uporabo.

PORABA:

10 L raztopine za 40 - 80 m2
VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Fosforjeva kislina
Alkohol C13-iso, etoksiliran 9.5 EO
Stavki o nevarnosti
H318 Povzroča hudo poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 Po uporabi temeljito umiti

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Ce draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048420096
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.1 kg
Teža (bruto): 10.51 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:ANTICID, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h