• ANTISCHAUM 10 L

ANTISCHAUM 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 124.04€

  • Brez DDV: 101.67€
- +

ANTISCHAUM 1/10 lit

Sredstvo ucinkovito preprecuje nastajanje pene ob ekstrahiran ju talnih oblog katere vsebujejo ostanke predhodnega cišcenja z šamponom. Sredstvo je zelo aktivni proizvod.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je primerno za uporabo v vseh pršilno ekstrakcijskih strojih in cišcenju preprog. Sredstvo se
lahko uporablja tudi za zaviranje nastajanja pene tudi pri drugih cistilnih postopkih.
3. DOZIRANJE
Uporabljamo ga v koncentrirani obliki (nerazredcenega).
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Odvisno od pršilno ekstrakcijskega stroja oziroma postopka cišcenja. Nerazredcen proizvod vstavimo
ali v posodo z injektorjem, ali v posodo za umazano vodo oziroma sesalno cev. Pri izjemno velikih
ostankih šampona proizvod nanesemo skrbno direktno na tekstilno talno oblogo.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS02, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Propan-2-ol
Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H319 Povzroca hudo draženje oci.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
Previdnostni stiki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300435
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 8.655 kg
Teža (bruto): 8.185 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:ANTISCHAUM, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h