• BENCIP B COMPLEX 1

CLEAN B-55 S 1/24

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 97.91€

  • Brez DDV: 80.26€
- +

CLEAN B-55 S 1/24

Tekoče, visoko alkalno čistilno sredstvo za naprave iz nerjavečega jekla
Za čiščenje uparjalnikov, grelnikov, separatorjev, UHT obratov v predelavi mleka, skladiščnih cistern, cevi, separatorjev in modelov, pladnjev in košar za peko, prevoznih zabojnikov, steriliziranih tankov, in druge opreme v živilski industriji iz nerjavečega jekla.
Način uporabe (v vsaki proizvodnji): koncentracija 0,8-5,0%, temperatura 60-1400C, čas delovanja 10-45min.
Po uporabi sperite površine in naprave s pitno vodo!
pH=12,8

Glavne značilnosti:
nepeneča delovna raztopina v vsaki koncentraciji
primerno za vse stopnje trdote vode
topi organske komponente mlečnega kamna in emulzira ostanke proteinov, maščob in mikroorganizmov
zaradi visoke koncentracije kompleksnih agentov je še posebej učinkovit pri uničevanju mikroorganizmov
Ne mešati z drugimi proizvodi in kislinami.
Hraniti v dobro zaprti posodi. Za pravilno uporabi upoštevati navodila za uporabo in varnostni list.
Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi. Za posledice nestrokovne uporabe ne prevzemamo odgovornosti. Hranite izven dosega otrok.
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v skladu z Uredbo CLP.
. Piktogrami za nevarnost
GHS05
. Opozorilna beseda Nevarno
. Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hidroksid
Kalijev hidroksid
. Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroca hude opekline kože in hude poškodbe oci.
. Previdnostni stavki
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in

ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.


EAN koda: 3831048429488
Merska enota: KOS
Teža (neto): 24.1 kg
Teža (bruto): 24 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:CLEAN, B-55, S, 1/24, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h