• BENFOAM B2 1

FOAM B25 1/25

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 103.82€

  • Brez DDV: 85.10€
- +

FOAM B25 1/25

Tekoce, intenzivno, alkalno, penece sredstvo za cišcenje opreme iz nerjavecega jekla
Za cišcenje s peno zelo umazanih tal, plošcic, delovnih prostorov, transportnih trakov, opreme iz nerjavecega jekla in na lug odpornih umetnih materialov v prehrambeni industriji.
Nacin uporabe (po vsaki proizvodnji): koncentracija 3-6%, temperatura 20-65oC, cas delovanja 15-30 minut. Za nanos uporabite penomat s 4 - 6 barov. Nato sperite s cisto, mrzlo vodo, preden se pena zacne sušiti. Ne nanašajte na vroce naprave / opremo!
Ni primerno za aluminij!
pH= 14
Glavne znacilnosti:
  • Odlicne lastnosti raztapljanja beljakovin in mašcob
  • BENFOAM B2 ustvarja stabilno peno
Hraniti v dobro zaprti posodi. Za pravilno uporabi upoštevati navodila za uporabo in varnostni list.
Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi. Za posledice nestrokovne uporabe ne prevzemamo odgovornosti. Hranite izven dosega otrok.
Piktogrami za nevarnost
GHS05
. Opozorilna beseda Nevarno
. Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hidroksid
Kalijev hidroksid
. Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroca hude opekline kože in hude poškodbe oci.
. Previdnostni stavki
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in

ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.


EAN koda: 3831048429587
Merska enota: KOS
Teža (neto): 25.1 kg
Teža (bruto): 25 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:FOAM, B25, 1/25, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h