• BENFOAM S ci 1

DEPTACID SM 1/24

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 149.33€

  • Brez DDV: 122.40€
- +

DEPTACID SM 1/24

Tekoče, kislo, peneče sredstvo za čiščenje z inhibitorji korozije za živilsko industrijo.
Za čiščenje s pomočjo pene (kislina) tal, ploščic in naprav iz nerjavečega jekla, aluminija in kislinsko odporne plastike. Še posebej primerna za pocinkane površine npr. v hlevih.
Način uporabe (po vsaki proizvodnji): koncentracija 2-5%, temperatura 10-40oC, čas delovanja 10-20 minut. Za nanos uporabite penomat s 4 - 6 barov.
Za izpiranje pene uporabite hladno vodo preden se pena posuši. Ne nanašajte pene na vroče površine!
pH= 1,9
Glavne značilnosti:
formula z zaščito cinka
z lahkoto raztopi maščobe in beljakovine
BENFOAM A-CI ustvarja stabilno peno
odstrani umazanijo in ostanke vodnega kamna
Hraniti v dobro zaprti posodi. Za pravilno uporabi upoštevati navodila za uporabo in varnostni list.
Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi. Za posledice nestrokovne uporabe ne prevzemamo odgovornosti. Hranite izven dosega otrok.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo CLP.
. Piktogrami za nevarnost
GHS05
. Opozorilna beseda Nevarno
. Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Fosforjeva kislina
. Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in hude poškodbe oči.
. Previdnostni stavki
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.


EAN koda: 3831048429600
Merska enota: KOS
Teža (neto): 25.1 kg
Teža (bruto): 25 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:DEPTACID, SM, 1/24, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h