• Znak za splošno nevarnost

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 9.96€

  • Brez DDV: 8.16€
- +

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml

PODROCJE UPORABE
Posebno WC-čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in urina.
DOZIRANJE
10 litrov raztopine za 40–100 m2.
Sredstvo nanašamo na obloge apnenca v nerazredčeni obliki. Čistilo najlažje nanesemo s pomočjo plastenke z zavitim nastavkom. Nabrizgamo ga pod rob školjke oziroma po sledeh toka vode in nato zdrgnemo s ščetko za čiščenje WC školjke. Dodatna mehanska obdelava ostankov nečistoč s krtačo bistveno pospeši postopek čiščenja. Pri čiščenju sifonov dodamo v vodo 100–200 ml čistila, premešamo s ščetko in pustimo delovati nekaj minut, nato še enkrat zdrgnemo in temeljito speremo s cisto vodo.
Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
Vsebuje solno kislino.
VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči..
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048418338
Merska enota: KOS
Teža (neto): 0.85 kg
Teža (bruto): 0.81 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:CLOSETTBEIZE, TURBO, 750, ml, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h