• Čistilo Closonet za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna

CLOSONET 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 5.05€

  • Brez DDV: 4.14€
- +

CLOSONET 1/1 lit

Gosto tekoce cistilo za ucinkovito in hitro odstranjevanje apnencastih oblog in urinskega kamna. Primerno za cišcenje vseh WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro cistilno delovanje tudi na ostale vrste necistoc. Cistilo se dobro oprijema navpicnih površin.
2. PODROCJA UPORABE
Cistilo je namenjeno za cišcenje vseh vrst WC školjk in pisoarjev.
3. DOZIRANJE
Sredstvo nanašamo na obloge apnenca v nerazredceni obliki. Sredstvo nabrizgamo okoli zgornjega
robu školjke oziroma po sledeh toka vode in nato odrgnemo mesto cišcenja s šcetko za cišcenje WC
školjke. Pri cišcenju WC sifonov dodamo v vodo 1-2 dl cistila, pomešamo s šcetko in pustimo da
sredstvo deluje 2 uri, nato še malo odrgnemo in na kraju temeljito speremo s cisto vodo.
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Najbolje nanesemo cistilo na cišcene površine s pomocjo plastenke katera omogoca bocno iztiskanje
cistila iz plastenke. Dodatna mehanska obdelava ostankov necistoc s krtaco bistveno pospeši postopek
cišcenja.
Vsebuje mravljincno kislino.
5. NEVARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P303+P361+P353 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300503
Merska enota: KOS
Mere: 275/80/80
Teža (neto): 1.12 kg
Teža (bruto): 1.06 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:CLOSONET, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h