• Čistilo Color-ex za odstranjevanje madežev olja in madežev maščob

COLOR-EX 200 ml

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 9.52€

  • Brez DDV: 7.80€
- +

COLOR-EX 200 ml

Za odstranjevanje madežev olja in madežev maščob.
Nerazredčeno tekočino nanesemo neposredno na madež s pomočjo detaširanja, nato dobro operemo. Lahko si pomagamo s tabelo, v kolikor je potrebno postopek ponoviti. Po odstranjevanjublago operemo. Pri občutljivem tekstilu je potrebo najprej narediti preizkus na obstojnost blaga.
Posebna navodila:
Za škodo nastalo zaradi nepravilnega upoštevanja, kako izdelek uporabljati, proizvajalec ne odgovarja.
označbe:
Stavki o nevarnostih:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):
takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte
z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501
Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z
lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Uredba (ES) št 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine:
alifatski ogljikovodiki (aliphatic hydrocarbons), parfumi (benzilalkoholom) 15 - 30%
neionske površinsko aktivne snovi 5 - 15%

EAN koda: 3831048405710
Merska enota: KOS
Teža (neto): 0.25 kg
Teža (bruto): 0.2 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:COLOR-EX, 200, ml, Čistila, in, sredstva, PRAMOL

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h