• Glass polish 1kg

GLASS-POLISH 1 kg

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 12.25€

  • Brez DDV: 10.04€
- +

GLASS-POLISH 1 kg

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkani in matiranih steklenih površin.
Sestavine kemično spremenijo strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje in ga spolirajo.
1. Področja uporabe
Sredstvo je namenjeno za čiščenje steklenih površin, ki so postale mat in zamegljene zaradi cementne vode in onesnaženega zraka.
2. Doziranje
Sredstvo uporabljamo nerazredčeno.
3. Navodila za uporabo
Sredstvo nanesite na površino z vlažno krpo.
Površino polirajte s krpo tako dolgo, da je prosojna.
Pri zelo poškodovanih steklenih površinah po potrebi postopek večkrat ponovite.
Površino takoj po končanem poliranju obrišete z vlažno krpo. V primeru, da sredstvo pustite na površini predolgo brez poliranja, lahko dobijo videz poškodovanih ali zarjavelih površin (matirane, puste površine).
4. Poraba
Približno 5 - 10 g na 100 cm2.
5. Posebna opozorila,
Izdelek se ne sme uporabljati na kaljenih, temnjenjih, anti-refleksnih steklenih površinah.
Nosite rokavice.
Upoštevajte varnostni list EU.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka.
6. Varnost
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07

Opozorilna beseda Pozor
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
mangan bor fluoride heksahidrat
Stavki o nevarnosti
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih

imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 Sleci kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB: /

EAN koda: 3831048418444
Merska enota: KOS
Teža (neto): 1.2 kg
Teža (bruto): 1 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GLASS-POLISH, 1, kg, Čistila, in, sredstva, PRAMOL

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h