• 12

GRILLNET 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 5.56€

  • Brez DDV: 4.55€
- +

GRILLNET 1/1 lit

Proizvod je hitro delujoče čistilo. Brez problemov topi in odstranjuje zapečene in zaskorjene ostanke.
2. PODROČJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za čiščenje žarov, pečic, pladnjev za peko, kuhalnih plošč, nap, cvrtnikov in močno umazanih posod.
3. NAVODILA ZA ČIŠČENJE
Sredstvo nanašamo na čiščeno površino v nerazredčeni obliki s pomočjo ročne pršilke oziroma s krpo.
Čistilo nanašamo na površino enakomerno (pri čiščenju z Grillnetom moramo uporabljati zaščitne
rokavice). Površino nato obdelamo z ročnim abrazivnim filcem oziroma krtačo in speremo z vodo.
4. DOZIRANJE
Sredstvo (koncentrat) nanašamo na površino z brizganjem.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki."

EAN koda: 3831048300664
Merska enota: KOS
Mere: 275/80/80
Teža (neto): 1.125 kg
Teža (bruto): 1.065 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GRILLNET, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h