GRILLNET 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 49.29€

  • Brez DDV: 40.40€
- +

GRILLNET 1/10 lit

Proizvod je hitro delujoče čistilo. Topi in odstranjuje brez problemov zapečene in zaskorjene ostanke.
2. PODROČJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za čiščenje žarov, pečic, pladnjev za peko, kuhalnih plošč, nap, fritez in močno
zamazanih posod ipd.
3. NAVODILA ZA ČIŠČENJE
Sredstvo nanašamo na čiščeno površino v nerazredčeni obliki s pomočjo ročne pršilke oziroma s krpo.
Čistilo nanašamo na površino enakomerno (pri čiščenju z grilnettom moramo uporabljati zaščitne
rokavice). Površino nato obdelamo z ročnim abrazivnim filcem oziroma krtačo in speremo z vodo.
4. DOZIRANJE
Sredstvo (koncentrat) nanašamo na površino z brizganjem.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300671
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.015 kg
Teža (bruto): 10.545 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GRILLNET, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h