• Gosto čistilo za žar Grillnet Extra

GRILLNET EXTRA 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Ni na zalogi
  • 57.61€

  • Brez DDV: 47.22€
- +

GRILLNET EXTRA 1/10 lit

Gosto čistilo za žar.
Odstranjuje trdovratne ostanke olja in maščob.
Nova formula!
Lahko ga nanesete z razpršilom.
PODROCJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za čiščenje žarov, pečic, pekačev, kuhalnih plošč, nap, cvrtnikov in močno umazanih posod.
NAVODILA ZA CIŠCENJE
Sredstvo nanesite na očiščeno površino v nerazredčeni obliki s pomočjo ročne pršilke oziroma s krpo. Pri čiščenju s čistilom moramo uporabljajte zaščitne rokavice. Površino nato obdelajte z ročnim abrazivi filcem oziroma krtačo in speremo z vodo.
Primerno za čiščenje emajliranih pečic.
Ni primerno za uporabo vkatalitičnih samoočiščevalnih pečicah in samočistilnih pečicah s pirolizo. Vrata iz nerjavečega jekla, tirnice (mreže) in pladnje lahko očistite s čistilom Grillnet.
DOZIRANJE
Uporabljamo ga v koncentrirani obliki (nerazredčenega).
POZOR!
Sperite očiščene površine z vodo pred ponovnim kontaktom z živilom.
Ni za uživanje.
Ce pride v stik z očmi takoj spirajte z veliko količino vode.
Ne nanašajte na aluminij.
Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za škodo zaradi nepravilne uporabe izdelka.
VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Aminoetanol, 2-Butoksietanol, Kalijev hidroksid
sulfonske kisline), C14-17-sec-alkane, sodim sals (natrijeve soli)
Stavki o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048425077
Merska enota: KOS
Teža (neto): 10.5 kg
Teža (bruto): 10.01 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GRILLNET, EXTRA, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h