• LITOL 10 L

LITOL 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 91.30€

  • Brez DDV: 74.83€
- +

LITOL 1/10 lit

Mešanica specialnih sušečih olj in topil. Se popolnoma posuši in postane trše kot običajna olja. Tla naredi manj občutljiva na nečistočo. Namenjeno je za premazovanje vseh vrst šilolistnih talnih oblog, klinkerja in glinenih ploščič.
Doziranje: Sredstvo nanašamo na površino v nerazredčenem stanju.
Uporaba: Impregniramo samo suhe in ciste tlake. Robove in vogalne talne površine premažemo ročno s čopičem. Olje zlijemo na tla in z brisalom – nanašalo enakomerno razporedimo. Premazovanje nato ponovimo v obratni smeri, da dosežemo maksimalno možno enakomerno porazdelitev sredstva po površini. Pri poroznih tlakih in prvem namazu postopek po cca. 1 uri ponovimo. Pazimo, da ne ostane višek olja na površini, kar se po dveh urah ne vpije obrišemo – odstranimo.
Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS02, GHS08, GHS09
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
Nafta (zemeljsko olje), težka alkila ti
Stavki o nevarnosti
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Elementi etikete
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino
Direktiva (ES) Št. 648/2004 o detergentih: alifatski ogljikovodiki 30%
Vsebovane snovi: negovalna olja, organska topila Mešanica specialnih sušečih olj in topil. Se popolnoma posuši in postane trše kot običajna olja. Tla naredi manj občutljiva na nečistočo. Namenjeno je za premazovanje vseh vrst šilolistnih talnih oblog, klinkerja in glinenih ploščič.
Doziranje: Sredstvo nanašamo na površino v nerazredčenem stanju.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300725
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/230
Teža (neto): 10 kg
Teža (bruto): 9.32 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:LITOL, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h