• Znak za splošno nevarnost

CEMEX 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 42.95€

  • Brez DDV: 35.20€
- +

CEMEX 1/10 lit

Močno tekoče čistilo namenjeno za nenaporno odstranjevanje cementne kopreni, ostankov apnenca in solitrnega cvetenja.
2. PODROCJE UPORABE
Sredstvo uporabljamo za neproblematično čiščenje glinenih ploščič, klinkerja, kamnitih ploščič,
granita in užarita.
3. DOZIRANJE
Uporabljamo ga razredčenega voda - čistilo v razmerju 1:1. V primeru čiščenja trdovratnih nečistoč
ga uporabljamo v nerazredčeni obliki.
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Oblogo prvo temeljito omočimo z vodo, da so spoji med ploščicami temeljito napojeni. Pripravljeno
raztopino razprostremo po majhni površini in pustimo, da nekaj časa deluje. Z strojnim ribanjem
oziroma z uporabo ročne krtače se zelo poveča učinek čiščenja in hitrost čiščenja. Ostanke čiščenja
odstranimo s čiščene površine s sesalnikom za vodo ali z brisanjem. Na koncu površino temeljito
speremo s cisto vodo. Spiralno vodo posesamo oziroma jo poberemo s krpo.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Stavki o nevarnosti
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki
P102Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P362 Sleci kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P332+P313 Ce nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300497
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.29 kg
Teža (bruto): 10.7 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:CEMEX, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h