• Alkalno čistilo Cerapur za čiščenje moderne mikroporozne granitogresne keramike

CERAPUR 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 55.35€

  • Brez DDV: 45.37€
- +

CERAPUR 1/10 lit

Koncentrirano, alkalno intenzivno in temeljno čistilo. Čistilo se malo peni, zato je posebno primerno za strojno čiščenje. Primerno je tudi za ročno čiščenje s pomočjo mopa ter ostalimi pripomočki za ročno čiščenje kot so krpa oziroma goba.
2. PODROČJA UPORABE
Čistilo je zelo primerno za čiščenje moderne mikroporozne granitogresne keramike pa tudi za čiščenje
vseh ostalih pralnih in na alkalije odpornih trdih talnih oblog kot so industrijski beton, glinene ploščice,
glazirana in neglazirana keramika, ploščice, epoksi talne obloge, naravni in umetni kamen ipd.
3. DOZIRANJE
Vzdrževalno čiščenje: 50-100 ml na 10 litrov vode (0,5 – 1%)
Čiščenje z avtomatskim čistilnim strojem: 100 – 200 ml na 10 litrov vode (1,0 – 2,0%)
Temeljno čiščenje: 1,0 – 2,0 litra na 8 – 9 litrov vode (10 – 20%)
4. NAVODILA ZA ČIŠČENJE
Vzdrževalno čiščenje: čistimo po postopku vlažnega brisanja s pomočjo mopa oziroma
mikrovlaknaste krpe
Čiščenje z avtomatskim čistilnim strojem: raztopino strojno razprostremo po površini, nato
površino odrgnemo in istočasno posesamo ostanke čiščenja (direktna metoda).
Temeljno čiščenje: raztopino strojno razprostremo po površini, pustimo da čistilo deluje na nečistočo
nekaj časa, površino odrgnemo, na kraju posesamo s sesalnikom za mokro sesanje ostanke nečistoč
(indirektna metoda)
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: alkohol c13-iso etoksiliran 9,5 EO, di natrijev meta silikat
Izjave o nevarnosti
H314. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih

imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048339503
Merska enota: KOS
Teža (neto): 10.05 kg
Teža (bruto): 10 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:CERAPUR, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h