• STRIP-FORTE 10 L

STRIP FORTE 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 55.71€

  • Brez DDV: 45.67€
- +

STRIP FORTE 1/10 lit

1. SPLOŠNO
Sredstvo je zelo učinkovito, koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov
narejenih iz akrilnih disperzij oziroma samo svetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh
vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko razgradljivo.
2. PODROCJA UPORABE
Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh pralnih talnih oblog kot so npr. PVC, trd beton, glinene ploščice,
klinker, naravni in umetni kamen, guma in ksiliti.
3. DOZIRANJE
Odstranjevanje premazov: Na 10 litrov mlačne vode dodamo 0,5 – 2 litra čistila (5 – 20%).
Odstranjevanje močnejših nečistoč: na 10 litrov vode dodamo 2 – 5 dl čistila
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 15 minut. Površino
nato odrgnemo z modrim oziroma rjavim abrazivi filcem. Ostanke čistila nato posesamo s
sesalnikom za vodo oziroma obrišemo s krpo.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Aminoetanol
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048301036
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.24 kg
Teža (bruto): 10.77 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:STRIP, FORTE, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h