• TURBO-STRIP 10 L

TURBO STRIP 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 62.22€

  • Brez DDV: 51.00€
- +

TURBO STRIP 1/10 lit

TURBO STRIP 1/10 lit
Sredstvo ekstremno hitro in popolnoma raztopi stare premaze narejene na bazi voskov in umetnih snovi. Sredstvo je zelo učinkovit koncentriran proizvod za odstranjevanje slojev premazov na talnih oblogah narejenih iz disperzij oziroma samo svetlečih emulzij. Odstranjuje zelo učinkovito nečistoče vseh vrst. Sredstvo je alkalno.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je primerno za čiščenje vseh pralnih talnih površin kot so plastika, PVC, trd beton,
glinaste ploščice, naravni in umetni kamen, gume, ksiliti ipd.
3. DOZIRANJE
V 8 – 9 litrov vode dodamo 1 – 2 litra sredstva (10 – 20%).
Odstranjevanje večjih nečistoč: v 9 litrov vode dodamo 0,5 – 1 liter sredstva (5 – 10%)
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 2 – 5 minut.
Površino nato odrgnemo; ostanke čistila pa nato posesamo s sesalnikom za vodo oziroma jih
obrišemo.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Butoksietanol, 2-Aminoetanol, Benzil alkohol
Izjave o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Varnostne izjave
P102Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048301357
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.88 kg
Teža (bruto): 10.41 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:TURBO, STRIP, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h