• PICCOMAT DC 10 L

PICCOMAT DC 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 50.42€

  • Brez DDV: 41.33€
- +

PICCOMAT DC 1/10 lit

Produkt je oglaševan od znanega proizvajalca avtomobilov. Proizvod je narejen posebno za odstranjevanje starih olj in zamašcenih umazanij. Intenzivna moc cišcenja. Optimalen rezultat v delavnici ali v industrijskem obmocju. Primeren za vse procesne tipe.
2. PODROCJA UPORABE
Za mehanicno cišcenje na vseh materialih in površinah odpornih na alkalije, tako v delavnicah, kot tudi
na industrijskih tleh.
Uporaben tudi na trdih površinah, odpornih na alkalije, kot so keramika, PVC in železo.
Ni primerno za uporabo na marmorju in terazzu.
3. DOZIRANJE
Mehanicno cišcenje: odvisno od navodil proizvajalca stroja, uporabljajte do 1% razredceno. Pri
temeljnem cišcenju vnaprej dolocite pot cišcenja. Moc cišcenja lahko dodatno izboljšate z uporabo
filcev.
Rocno cišcenje: glede na nivo umazanosti 400-800 ml/8 litrov vode; delati v 2 urnem postopku.
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Pred uporabo testirati vzdržljivost materiala na neopaznem mestu. Za neprimerno uporabo in temu
sledece poškodbe ne odgovarjamo..
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hidroksid (Sodium hydroxide)
kalijev tripolifosfat (Potassium tripolyphosphate)
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcito za oci.

P305+351+338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih

imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P301+330+331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P309+311 PRI izpostavljenosti ali slabem pocutju: poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 4250224502910
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.8 kg
Teža (bruto): 10.33 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:PICCOMAT, DC, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, KLEEN

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h