• UNIPOL CITRO 10 L

UNIPOL CITRO 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 32.90€

  • Brez DDV: 26.97€
- +

UNIPOL CITRO 1/10 lit

Sredstvo je slabo penece cistilo namenjeno za strojno cišcenje z avtomatskimi cistilnimi stroji, enoplošcnimi stroji v kombinaciji z mokrimi sesalniki ipd. Zelo primerno je tudi za rocno cišcenje z mops brisalom oziroma krpo. Cistilo je biološko razgradljivo.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je primerno za cišcenje vseh vodoodpornih talnih površin kot so umetne mase, PVC, linolej,
trd beton, glinene plošcice, klinker, plošcice, naravni in umetni kamen, tlak iz epoksidnih smol, guma,
colovinyl, ksiliti in asfalt kakor tudi za vse površine in predmete iz keramike, emajla, umetnih mas,
nerjavnega jekla, kromirani delov, lakiranih in barvanih površin ipd.
3. DOZIRANJE
Na 10 litrov vode dodamo 0,5-2 dl cistila (0,5-2%).
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Talne površine: površine in predmete prvo omocimo s pripravljeno raztopino in jih nato odrgnemo s
krpo. Po koncanem cišcenju odstranimo ostanke cišcenja z sesalnikom za mokro sesanje oziroma krpo.
Stene / predmeti: površine oziroma predmete omocimo z raztopino in jih nato zdrgnemo z ožeto
krpo. Za odstranjevanje trdovratnih necistoc uporabimo sredstvo v nerazredcenem stranjo. Na cišceno
mesto nanašamo cistilo s pomocjo gobe, krpe oziroma abraziv nega filca in nato umazano površino
obdelamo lokalno. Površino na kraju splahnemo in po potrebi obrišemo z jelenjo kožo oziroma krpo za
brisanje stekla. Vecje površine obrišemo z brisalcem za steklo.
5. NEVARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07
Opozorilna beseda Pozor
Stavki o nevarnosti
H319 Povzroca hudo draženje oci.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P273 Prepreciti sprošcanje v okolje.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Dodatne informacije:
vsebuje (R) -p-menta-1,8-dien. Lahko povzroci alergijsko reakcijo.

EAN koda: 3831048370605
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.555 kg
Teža (bruto): 10.085 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:UNIPOL, CITRO, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h