• siffex

SIFFEX 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 4.58€

  • Brez DDV: 3.75€
- +

SIFFEX 1/1 lit

Siffex je za uporabo pripravljeno sredstvo namenjeno odmaševanju zamašenih sifonov. Raztaplja in razrahljujemateriale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

UPORABA: Cca. 500 ml nerazredcenega sredstva ulijemo v odtok. Pustimo da deluje na necistoco ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode.

OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušca na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti.

VARNOSTNA OPOZORILA
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hipoklorit, raztopina
Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048343241
Merska enota: KOS
Mere: 275/80/80
Teža (neto): 1.18 kg
Teža (bruto): 1.12 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:SIFFEX, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h