• Čistilo Dirt-Ex za odstranjevanje izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne ostanke V pakiranju je 10 l

DIRT-EX 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 57.72€

  • Brez DDV: 47.31€
- +

DIRT-EX 1/10 lit

Sredstvo Dirt-ex je izjemno močno čistilo; odstranjuje hitro in temeljito izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne ostanke ipd. Primerno je za vsesplošno čiščenje v industrijskih obratih; izvrstno za čiščenje talnih oblog v industrijskih halah in delavnicah, kamnitih fasad, kakor tudi za čiščenje površin v živilsko predelovalni industriji z visoko stopnjo onesnaženosti. Primerno je za strojno in ročno čiščenje (avtomatski čistilni stroji, čiščenje z visokotlačnimi črpalkami ipd.).
2. PODROČJA UPORABE
Čistilo je primerno za čiščenje vseh pralnih in na alkalije odpornih površin in talnih oblog kot so PVC, naravni in umetni kamen, ploščič, armatur, sanitarnega porcelana, kromirani delov in nerjavnega jekla.
3. DOZIRANJE
Večinoma se uporablja mešanica v razmerju 1:1 do 1:10 (1 – 5 litrov čistila na 10 litrov vode) Pri manjših nečistočah / oblog umazanij je možna uporaba sredstva v razmerju 1:100 (1 dl na 10 litrov vode). Pri čiščenju z visokotlačno črpalko zadovoljuje koncentracija v razmerju 0,5 - 1%.
4. NAVODILA ZA ČIŠČENJE
Pri ročnem vzdrževalnem čiščenju nanašamo čistilno raztopino na čiščeno površino s pomočjo gobe oziroma krpo. Čiščenje lahko opravimo tudi z vodotlačno črpalko, mop pripravo oziroma z avtomatskim čistilnim strojem.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Butoksietanol, 2-Aminoetanol, silicijeva kislina, kalijeva sol, Kalijev hidroksid
Izjave o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048339497
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.5 kg
Teža (bruto): 11.01 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:DIRT-EX, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMIOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h