• KLE203682_GLASSWASHING-DETERGENT-LIQUID_11KG

GLASSWASHING DETERGENT LIQUID 1/11 KG

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 49.90€

  • Brez DDV: 40.90€
- +

GLASSWASHING DETERGENT LIQUID 1/11 KG

1. SPLOŠNO:

  • zelo dobro in močno čistilno delovanje
  • lahkotno spiranje predmetov
  • visoka zaščita materialov na osnovi uravnoteženo izbranih sestavin
  • sredstvo se ne peni
  • sredstvo je bilo posebej razvito za pomivanje kozarcev in porcelana
v strojih za pomivanje steklenih predmetov in je prijazno do okolja

2. PODROCJA UPORABE:

Sredstvo je namenjeno za skrbno pomivanje stekla, porcelana v pomivalnih
strojih in je prijazno do narave. Uporabno v vseh vrstah pomivalnih strojev.
Ni primerno za pomivanje predmetov iz aluminija.

3. NAVODILA ZA UPORABO IN DOZIRANJE:

Uporaba je odvisna glede na vrsto stroja
- Pomivanje posode s hladno vodo: 3 - 5 ml sredstva za pomivanje kozarcev / l pomivalne vode
- Pomivanje posode z vročo vodo: 2 - 4 ml sredstva za pomivanje kozarcev / l pomivalne vode
Doziranje glede na trdoto vode: Doziramo glede na stopnjo zamazanosti predmetov in obstoječih
izkušenj ter v kontekstu posebnih priporočil vezanih na pomivalni stroj in sicer med 2 ml in 5 ml
sredstva za pomivanje kozarcev / l pomivalne vode. Doziramo lahko preko dozirnega sistema
oziroma ročno. Pri doziranju upoštevajte podatke proizvajalca pomivalnih strojev.
Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
5. VARNOST
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Opozorilna beseda: Nevarno
Piktogrami GHS: GHS05- Jedko
Stavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
kalijev hidroksid (Potassium hydroxide)
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+351+338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P301+330+331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P311 Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 4250224502606
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.41 kg
Teža (bruto): 11.2 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GLASSWASHING, DETERGENT, LIQUID, 1/11, KG, Čistila, in, sredstva, KLEEN

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h