• Čistilo Inoxol za ciščenje in nego nerjavnega jekla, nerjavnih posod, aluminijastih okvirjev, obrob , vrat dvigal, armatur in sten

INOXOL 1/1 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 14.79€

  • Brez DDV: 12.13€
- +

INOXOL 1/1 lit

Inoxol cisti in neguje preprosto in hitro kovinske površine iz nerjavnega jekla, aluminija, eloksala, in kroma. Z uporabo Inoxola se zavira ponovna onesnaženost cišcene površine. Premaz pušca za seboj enakomeren svilnat lesk.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za cišcenje in nego nerjavnega jekla, nerjavnih posod, aluminijastih okvirjev, obrob , vrat dvigal, armatur, sten itd..
3. DOZIRANJE
Inoxol uporabljamo nerazredceno.
4. NAVODILA ZA UPORABO
Inoxol nanesemo varcno in enakomerno z mehko cisto krpo na cišceno površino. Po nanosu ne smemo površin naknadno brisati. Za cišcenje ne smemo uporabljati necistih krp.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnost GHS02, GHS08, GHS09
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Nafta (zemeljsko olje), težki alkila; Modificirana nafta z nizkim vrelišcem (Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobatama z monoolefinskimiOgljikovodiki
obicajno v obmocju števila ogljikov od C3 do C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasicenih ogljikovodikov s
številom ogljikovih atomov pretežno v obmocju do C9 do C12 z vrelišcem v obmocju od približno 150°C do
220°C. )
White mineral opil, petroleju
Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti loceno od vrocine, vrocih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300701
Merska enota: KOS
Mere: 200/95/70
Teža (neto): 0.88 kg
Teža (bruto): 0.88 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:INOXOL, 1/1, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h