Nastavitve piškotkov
slo    cro    rs    ba
telefon 01 589 63 30   pošta prodaja@bent.si    facebook youtube
Kako čistiti
Produkti
list Dezinfekcija in dezinfekcijska sredstva

DEZINFEKCIJA je niz različnih postopkov s ciljem uničevanja, inhibiranja in odstranjevanja večine ali vseh mikroorganizamov na površini teles, na predmetih ali v prostoru. Postopek dezinfekcije ni vedno nujno uničiti vse prisotne mikroorganizme, kot je to pri postopku sterilizacije, dovolj jih je reducirati na število, ki v danih okoliščinah ni nevarno zdravju.

Z dezinfekcijo se mikroorganizmi odstranjujejo (mehansko, s čiščenjem, pranjem) ali ubijanjem (fizično, s toploto, zračenjem, kemijsko odstranjevanjem s kislinami, baznimi sredstvi, klorom itd.). Mikroorganizmi, ki se z dezinfekcijo odstranjujejo so raznovrstni. Poznavanje vsakega od njih, oziroma njihovih bioloških sposobnosti in "šibkih točk", je pomembno za uspešno delovanje dezinfekcije . Za izbor dezinfekcijskih sredstev in tehnike so najvažnejše:

• Gljivice

• Chlamidiae

• Virusi

• Bakterije

• Mycoplasma

• Prioni

Različni mikroorganizmi, kažejo različne stopnje odpornosti na dezinfekcijska sredstva. Naslednji vrstni red kaže padajoči niz od najodpornejših mikroorganizmov pa tja do najobčutljivejših.

Prioni (BSE,CJD)

Coccidia (Cryptosporidium)

Bakterijske spore (Bacillus)

Mikobakterije (tbc.)

Ciste (Giardia lamblia)

Mali virusi brez ovoja (polio)

Gram negativne bakterije (Pseudomonas)

Gljivice (Candida, aspergillus)

Veliki virusi brez ovoja (Enterovirusi, Adenovirusi)

Gram pozitivne bakterije (S.aureus, Enterococcus)

Virusi z lipidnim ovojem (HIV,HBV)

ZAKAJ JE DEZINFEKCIJA NUJNA?

Rezultat zmanjšuje rizik za nastanek in širjenje okužb. V kolikor se v posebnih okoliščinah dezinfekcija ne izvaja, lahko pride do raznih, za nas škodljivih delovanj prisotnih mikroorganizmov kot so npr:

• Pokvarjena hrana

• Bolezni ljudi (zastrupitev s hrano, bolnišnične infekcije in razna druga obolenja)

Dezinfekcija je ključni del prakse preprečevanja in držanja pod kontrolo infekcije in pomoč pri preprečevanju nalezljivih bolezni. Cilj dezinfekcije je preprečevanje pojava bolezni, zato se ona izvaja vedno in na vseh tistih mestih kjer obstaja rizik prenašanja le teh. Izbor dezinfektorja ali dezinfekcijskega postopka je odvisen od stopnje in vrste poškodb, količine mikrobiološke kontaminacije, prisotnost določenega mikroorganizma, vrste predmeta ali mesta, ki se žele dezinficirati, da bi se preprečilo škodljiv učinek dezinfektorja na primer na instrumente, kožo in drugo. Kemijske metode dezinfekcije se izvajajo s primernim dezinfektorjem.

KAJ SO DEZINFEKTORJI? Dezinfektorji so preizkušena in registrirana kemijska sredstva oziroma biocidni pripravki, ki so namenjeni za izvajanje dezinfekcije. Da bi dobili dezinfekcijsko delovanje (željeni efekt), se mora dezinfektor pomešati z mikroorganizmom in šele tedaj ga lahko poškoduje, oziroma odstrani iz površine.

MEHANIZEM DELOVANJA:

1. Odstranjevanje beljakovin

2. Blokada esencijalnih encimskih sistemom

3. Poškodovanje citoplazemske membrane

4. Zaviranje sinteze celične stene

Pogoji ki vplivajo na delovanje dezinfekcije:

1. Število in vrsta mikroorganizmov

2. Temperatura

3. pH vrednost

4. Prisotnost organskih snovi

5. Čas delovanja

6. Koncentracija dezinfektorja

 

SPLOŠNA PRAVILA DEZINFEKCIJE

1. Pred dezinfekcijo kadarkoli je to moguče je potrebno predhodno čiščenje in pranje, s čimer se mikroskopska umazanija razredči ter število viabilnih mikroorganizamov zmanjša pri tem se odstranjuje organske snovi, ki lahko uničijo ali vpijejo dezinfekcijsko sredstvo. Če se dela izvajajo na zelo nevarnih mikroorganizmih, ki bi lahko poškodovali izvajalca čiščenja, se dezinfekcija izvaja pred in po čiščenju.

2. Po pravilu dezinfektorjev, sploh kemičnih, ne delujejo trenutno, temveč je potreben določen čas, ki zagotovi pravilen učinek. Čas (od nekaj minut do pol ure) je odvisno od vrste povzročitelja, ki se potreben, da se sredstvo združi z bakterijo in dezinfekcijsko sredstvo začne delovati.

3. Dezinfektorji se razlikujejo po svojem spektru delovanja, eni na neke mikroorganizme delujejo dobro, a na druge slabo ali celo na njih ne delujejo. Nasplošno, dezinfektorji slabo delujejo na glivice, gram-negativne bakterije, bakterijske spore, viruse in prione. Zato je v odnosu na cilj dezinfekcije potrebno izbrati alternativno dezinfekcijsko sredstvo ter uporabljati njegovo pravilno koncentracijo.

4. Potrtebno je računati, da lahko nekateri materijale kemijska dezinfekcija poškoduje. Posebej so občutljivi organskih materijalih kot so kri, plastične mase, bombaž (vata) in podobno.

5. Važno je uporabljati predpisano koncentracijo sredstva in ravnati po navodilih proizvajalca.

6. Pri uporabi dezinfekcijskega sredstva je potrebno upoštevati vplive na bivalno okolje

7. Naravno, dezinfekcijsko sredstvo ni škodljivo za ljude.

Priporočilo je, da se za splošno ne uporablja le alkoholna dezinfekcija, temveč tudi dezinfekcijska sredstva, ki vsebujejo kisline in natrijev etasulfat ter trinatrijev nitrilotriacetat. Sredstva so preizkušeno kvalitetni biocidni pripravki v pravilnih koncentracijah združeni v sredstvih Budesin L in Orosept VK.

 
Copyright 2016 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.